Bankbesonderhede van die gemeente is beskikbaar

by die kerkkantoor