Wat vergifnis nie is nie

Erediens

8 September 2013

9:00

Tema:  

Ds Hannes van der Merwe

Screen shot 2013-09-09 at 1.30.31 PM.png

Vergifnis is nie 'n emosie nie... 

Dis 'n bewustelike KEUSE! 

 

1

Vergifnis is nie om te VERGEET nie.

Vergifnis is om op 'n nuwe manier te onthou

2

Vergifnis is nie om te IGNOREER nie.

Vergifnis is om met Christus se oë na situasie te kyk. 

3

Vergifnis beteken nie dat SEER weg is nie. 

Vergifnis beteken dat iets anders as die seer my optrede bepaal

4

Vergifnis is nie om maar net weer AAN TE GAAN nie

Verrgifnis laat groei en open nuwe moontlikhede om beter aan te gaan

Screen shot 2013-09-09 at 1.56.26 PM.png