Kruisdraers oppad na die kruis (6)

Erediens

2 April 2015

Een aand...

'n Ete met twee elemente...

'n Les met drie simbole.

Ds Hannes van der Merwe