DRIE WYSE VROUE

Drie wyse vroue het geglo, verwag en was swanger met hoop.  Elisabet het Johannes groot gemaak, afgesonder vir God se doel.  Maria se Seun sou die Messias wees.  Hy sou die Een wees in wie God ingryp.  Anna sou die eerste persoon wees wat Jesus herken as die Messias en wat Hom so aan ander mense verkondig het.