PAASNAWEEK 1: BLOED AAN DIE DEURKOSYNE VAN DIE HEELAL

Hierdie is die eerste gedeelte van die erediens tydens die Paasfeesvierings.  Opdie Donderdag-aand word die instelling van die Nagmaal gevier.  Tydens die diens word veral klem gelê op die betekenis van die oorspronklike Pasga en hoe Jesus dit met ander betekenis gevul het daardie Donderdag-aand.  Let asb daarop dat die drie dienste van die naweek eintlik gesien moet word as een lang diens wat oor drie geleenthede strek.