OUJAARSDIENS - 'N TYD OM MOOI TE DINK

Juis omdat ons in 'n bose, slegte tyd leef, 'n tyd waar God se wil en God se bedoeling nie gerespekteer word nie, juis daarom is dit vir gelowiges nodig om met wysheid t hulle tyd om te gaan.  Wysheid beteken hier om die vermoe te he om die beste gebruik te maak van elke geleentheid voor jou, deur jouself af te vra wat die Here sou wou he jy in daardie omstandighede moet doen.