DIE WAARHEID, DIE VOLLE WAARHEID EN NIKS ANDERS AS DIE WAARHEID...[3] GOD HET SO GESê, EK GLO DIT, SAAK AFGEHANDEL

Die derde aanvegbare stelling wat oor die verloop van eeue gereeld na vore kom: God het dit gesê; ek glo dit; saak afgehandel.  M.a.w.: Dit staan in die Bybel en daarom glo ek dit.  As daar gesê word dat God dit gesê het, dan word meestal bedoel: Dis wat in die Bybel staan.  Die woorde word dus veral gebruik as mense die Bybel op 'n sekere manier lees en interpreteer.